Bilgi için formu doldurunuz.

En kısa sürede size geri dönüş sağlayacağız...
Check-Up Paketlerimiz
 • SMART ERKEK CHECK-UP PAKETİ

  40 yaş altındaki erkekler için önerdiğimiz paket detayı için tıklayınız.

  SMART ERKEK CHECK-UP PAKETİ

  Check up muayenesi
  Sedimantasyon
  Hemogram (18 Parametre)
  Hemoglobin A1c
  Kan şekeri ölçümü
  Kreatinin
  Ürik asit
  VİT-D
  Vitamin B12
  TSH
  T4, serbest
  Vitamin B9 (folik asit)
  Kolesterol, total
  Kolesterol, HDL
  Kolesterol, LDL
  Trigliserit
  AST
  ALT
  ALP
  GGT
  Tam idrar tetkiki
  Gaitada gizli kan
  EKG
  US, tüm abdomen
  Akciğer Grafisi (Tek yön)

  detay
 • SMART KADIN CHECK-UP PAKETİ

  40 yaş altındaki kadınlar için önerdiğimiz paket detayı için tıklayınız.

  SMART KADIN CHECK-UP PAKETİ

  Check-up muayenesi
  Sedimantasyon
  Hemogram (18 Parametre)
  Hemoglobin A1c
  Kan şekeri ölçümü
  Kreatinin
  Ürik asit
  Vitamin B12
  Vitamin B9 (folik asit)
  VİT-D
  TSH
  T4, serbest
  Kolesterol, total
  Kolesterol, HDL
  Kolesterol, LDL
  Trigliserit
  AST
  ALT
  ALP
  GGT
  Tam idrar tetkiki
  Gaitada gizli kan
  US, tüm abdomen
  Akciğer Grafisi (Tek yön)
  US, meme, iki taraflı
  EKG

  detay
 • SILVER ERKEK CHECK-UP PAKETİ

  40-45 yaş arası erkekler için önerdiğimiz paket detayları için tıklayınız.

  SILVER ERKEK CHECK-UP PAKETİ

  Check up muayenesi
  Kardioloji muayenesi
  Sedimantasyon
  Hemogram (18 Parametre)
  Hemoglobin A1c
  Kan şekeri ölçümü
  Kreatinin
  Ürik asit
  VİT-D
  Vitamin B9 (folik asit)
  Vitamin B12
  TSH
  T4, serbest
  Kolesterol, total
  Kolesterol, HDL
  Kolesterol, LDL
  Trigliserit
  AST
  ALT
  ALP
  GGT
  Tam idrar tetkiki
  Gaitada gizli kan
  PSA, total
  CEA
  US, tüm abdomen
  Akciğer Grafisi (Tek yön)
  Kardiovasküler stres testi (efor)
  EKG
  Transtorasik ekokardiografi

  detay
 • SILVER KADIN CHECK-UP PAKETİ

  40-45 yaş arası kadınlar için önerdiğimiz paket detayları için tıklayınız.

  SILVER KADIN CHECK-UP PAKETİ

  Kardiyoloji muayenesi
  Check up muayenesi
  Sedimantasyon
  Hemogram (18 Parametre)
  Hemoglobin A1c
  Kan şekeri ölçümü
  Kreatinin
  Ürik asit
  Vitamin B12
  VİT-D
  Vitamin B9 (folik asit)
  TSH
  T4, serbest
  Kolesterol, total
  Kolesterol, HDL
  Kolesterol, LDL
  Trigliserit
  AST
  ALT
  ALP
  GGT
  CEA
  Tam idrar tetkiki
  Gaitada gizli kan
  US, tüm abdomen
  Akciğer Grafisi (Tek yön)
  Kemik dansitometresi, tüm vücut
  US, meme, iki taraflı
  Dijital mammografi, iki taraflı
  EKG
  Kardiovasküler stres testi (efor)
  Transtorasik ekokardiografi

  detay
 • GOLD ERKEK CHECK-UP PAKETİ

  45-50 yaş arasında erkekler için önerdiğimiz paket deyatları için tıklayınız.

  GOLD ERKEK CHECK-UP PAKETİ

  Kardiyoloji muayenesi
  Göz hastalıkları muayenesi
  Check up muayenesi
  Üroloji muayenesi
  Anti-HBS
  Anti-HCV
  HBsAg
  Anti-HIV
  Açlık kan şekeri
  ALP
  ALT
  AST
  Üre
  Hemoglobin A1c
  Ürik asit
  CRP
  TSH
  FT4
  FT3
  Gaitada gizli kan
  Trigliserit
  Hemogram (18 parametre)
  Vitamin B9 (folik asit)
  Kalsiyum
  Kreatinin
  B12 Vitamin
  Sedimentasyon
  Tam idrar analizi
  Kolesterol, LDL
  Total kolesterol
  Kolesterol, HDL
  CEA
  Total PSA
  Transtorasik ekokardiografi
  Kardiovasküler stres testi (efor)
  EKG
  US, tiroid
  US, tüm abdomen
  Akciğer Grafisi (Tek yön)
  Vitamin D

  detay
 • GOLD KADIN CHECK-UP PAKETİ

  45-50 yaş arası kadınlar için önerdiğimiz paket detayları için tıklayınız.

  GOLD KADIN CHECK-UP PAKETİ

  Check up muayenesi
  Kardioloji muayenesi
  Göz hastalıkları muayenesi
  Kadın hastalıkları ve doğum muayenesi
  Anti-HBsAg
  Anti-HCV ELISA
  HBsAg
  Anti-HIV, ELISA
  Açlık kan şekeri
  ALP
  ALT
  AST
  Üre
  Hemoglobin A1c
  Ürik asit
  CRP
  TSH
  T4
  T3
  Gaitada gizli kan, manuel
  Trigliserit
  Hemogram(18 parametre)
  Vitamin B9 (folik asit)
  Kalsiyum
  Kreatinin
  Vitamin B12
  sedimantasyon
  Tam idrar tetkiki
  Kolesterol, LDL
  Kolesterol, total
  Kolesterol, HDL
  Karsinoembriyonik antijen (CEA)
  Smear alınması
  Transtorasik ekokardiografi
  Kardiovasküler stres testi (efor)
  EKG
  US, tiroid
  US, tüm abdomen
  Akciğer radyografisi, tek yönlü
  Kemik dansitometresi, tüm vücut
  Dijital mammografi, iki taraflı
  US, meme, iki taraflı
  Vitamin D

  detay
 • EXECUTIVE ERKEK CHECK-UP PAKETİ

  50 yaş üstü erkekler için önerdiğimiz paket detay için tıklayınız.

  EXECUTIVE ERKEK CHECK-UP PAKETİ

  Check-up muayenesi
  Kardiyoloji muayenesi
  Göz hastalıkları muayenesi
  Ürolojik Muayene
  Nörolojik muayene
  Diyetisyen Muayenesi
  Açlık kan şekeri
  LDH
  GGT
  ALP
  ALT
  AST
  Anti-HCV
  Anti-HIV
  Anti-HBS
  CRP
  Kreatinin
  ASO
  RF
  Sedimentasyon
  TSH
  T3
  T4
  Vitamin B9(Folik Asit)
  BUN
  Gaitada gizli kan
  HBsAg
  Hemogram (18 parametre)
  Serbest PSA
  Total PSA
  CEA
  Hemoglobin A1c
  Kalsiyum
  Tam idrar analizi
  Total kolesterol
  HDL
  LDL
  VLDL
  Trigliserid
  Vitamin D
  Ürik asit
  VIT-B12
  EKG
  Kranial MR
  Ekokardiyografi
  Kardiovasküler stres testi (efor)
  Üroflowmetri
  Bilateral karotis doppler USG (Ultrasonografi)
  Tüm Batın USG (Ultasonografi)
  Tiroid USG
  Akciğer Grafisi (Tek yön)

  detay
 • EXECUTIVE KADIN CHECK-UP PAKETİ

  50 yaş üstü kadınlar için önerdiğimiz paket detayları için tıklayınız.

  EXECUTIVE KADIN CHECK-UP PAKETİ

  Check-up muayenesi
  Kardiyoloji muayenesi
  Göz hastalıkları muayenesi
  Jinekolojik muayene/Trans vajinal USG ile
  Nörolojik muayene
  Diyetisyen Muayenesi
  Açlık kan şekeri
  LDH
  GGT
  ALP
  ALT
  AST
  Anti-HCV
  Anti-HIV
  Anti-HBS
  CRP
  Kreatinin
  ASO
  RF
  Sedimentasyon
  TSH
  T3
  T4
  Vitamin B9(Folik Asit)
  BUN
  Gaitada gizli kan
  HBsAg
  Hemogram (18 parametre)
  PAP smear alınması ve değerlendirmesi
  CEA
  Hemoglobin A1c
  Kalsiyum
  Tam idrar analizi
  Total kolesterol
  HDL
  LDL
  VLDL
  Trigliserid
  Vitamin D
  Ürik asit
  VIT-B12
  EKG
  Kranial MR
  Ekokardiyografi
  Kardiovasküler stres testi (efor)
  Kemik dansitometresi, tüm vücut
  Dijital mammografi, iki taraflı
  US, meme, iki taraflı
  Bilateral karotis doppler USG (Ultrasonografi)
  Tüm Batın USG (Ultasonografi)
  Tiroid USG
  Akciğer Grafisi (Tek yön)

  detay
 • PLATINIUM ERKEK CHECK-UP PAKETİ

  50 yaş üstü tam kapsamlı ve detaylı erkek paket detayları için tıklayınız.

  PLATINIUM ERKEK CHECK-UP PAKETİ

  Check up muayenesi
  Nöroloji muayenesi
  Kardiyoloji muayenesi
  Göz Hastalıkları muayenesi
  Diyetisyen muayenesi
  Gastroenteroloji muayenesi
  Üroloji Muayenesi
  ANTİ-HBS
  ANTİ -HCV
  HBSAG
  ANTİ-HIV
  Açlık kan şekeri
  LDH
  GGT
  ALP
  ALT
  Hemoglobin A1c
  AST
  Üre
  CRP
  ASO
  RF
  Folik Asit
  Hemogram (18 parametre)
  Kalsiyum
  Kreatinin
  Sedimentasyon
  Total Kolesterol
  HDL
  LDL
  Trigliserid
  TSH
  VİT-B12
  Ürik Asit
  T3
  T4
  CEA
  PSA, serbest
  PSA,total
  VİT -D
  Tam İdrar Tetkiki
  Gaitada Gizli Kan
  Tüm Batın USG
  Tiroid USG
  Akciğer Grafisi (Tek yön)
  BT,koroner anjiyografi
  Karotis Doppler
  MR anjiografi, kranial (beyin)
  BT, sanal kolonoskopi
  EKG
  Transtorasik ekokardiografi
  Ferritin

  detay
 • PLATINIUM KADIN CHECK-UP PAKETİ

  50 yaş üstü tam kapsamlı ve detaylı kadın paket detayları için tıklayınız.

  PLATINIUM KADIN CHECK-UP PAKETİ

  Check up muayenesi
  Nöroloji muayenesi
  Kardioloji muayenesi
  Göz hastalıkları muayenesi
  Diyetisyen muayenesi
  Gastroentroloji muayenesi
  Kadın hastalıkları ve doğum muayenesi
  ANTİ-HBS
  ANTİ -HCV
  HBSAG
  ANTİ-HIV
  Açlık kan şekeri
  LDH
  GGT
  ALP
  AST
  ALT
  Hemoglobin A1c
  Üre
  CRP
  ASO
  RF
  Folik Asit
  Hemogram (18 parametre)
  Kalsiyum
  Kreatinin
  Sedimentasyon
  Total Kolesterol
  HDL
  LDL
  Trigliserid
  TSH
  T3
  T4
  VİT-B12
  Ürik Asit
  CA 19/9
  CA/125
  CA 15-3
  CEA
  VİT-D
  PAP Smear
  Tam İdrar Tetkiki
  Gaitada Gizli Kan
  Tüm Batın USG
  Akciğer Grafisi (Tek yön)
  Kemik Ölçümü
  BT, koroner anjiyografi
  Bilateral Meme USG
  Tiroid USG
  Mammografi
  Karotis Doppler
  MR anjiografi, kranial (beyin)
  BT, sanal kolonoskopi
  EKG
  Transtorasik ekokardiografi
  Ferritin
  Genel Bakış
  Neden Bizi Tercih Etmelisiniz?
  Tanıtım Filmi
  Bize Ulaşın
  Anlaşmalı Kurumlar
  Hastalarımızdan Gelen Teşekkür Mesajları
  Ulaşım
  Konaklama ve Yakın Oteller
  Değerlerimiz
  Hasta Hakları Politikamız
  Check-Up Ana Paketlerimiz
  Check-Up Ek Paketlerimiz

  detay
Check-Up Ek Paketlerimiz
 • KALBİME SAĞLIK

  Kalp sağlığınız ile ilgili tetkik ve muayeneleri içeren paket için tıklayınız.

  KALBİME SAĞLIK

  Kardiyoloji muayenesi
  Transtorasik ekokardiografi
  EKG
  BT, Koroner anjiyografi

  detay
 • ŞEKERİM PAKETİ

  Şeker ölçümüule ilgili tetkik ve muayeneleri içeren paket için tıklayınız.

  ŞEKERİM PAKETİ

  Endokrinoloji muayenesi
  Diyetisyen Muayenesi
  Kan şekeri ölçümü
  Hemoglobin A1c
  Homa testi (insülin direnci)

  detay
 • MENAPOZA HAZIRLIK PAKETİ

  Kadın hastalıkları ile ilgili tetkik ve muayeneleri içeren paket için tıklayınız.

  MENAPOZA HAZIRLIK PAKETİ

  Kadın hastalıkları ve doğum muayenesi
  Smear alınması
  Kalsidiyol (25-hidroksivitamin D)
  Dijital mammografi, iki taraflı
  US, meme, iki taraflı

  detay
 • ERKEN TESHİS ONKOLOJİ KADIN PAKETİ

  Kanser ile ilgili kadın tetkik ve muayeneleri detayı için tıklayınız.

  ERKEN TESHİS ONKOLOJİ KADIN PAKETİ

  Check up muayenesi
  Kadın hastalıkları ve doğum muayenesi
  Hemogram (18 Parametre)
  Kan şekeri ölçümü
  Üre
  Kreatinin
  Protein total
  Albümin
  AST
  ALT
  Bilirübin, total
  Sodyum
  Potasyum
  Kalsiyum
  Fosfor
  Gaitada gizli kan
  US, tiroid
  US, tüm abdomen
  Akciğer BT
  Dijital mammografi, iki taraflı
  US, meme, iki taraflı
  Smear alınması

  detay
 • SAĞLIKLI BEYİN PAKETİ

  Beyin ile ilgili tetkik ve muayeneleri içeren paket detayı için tıklayınız.

  SAĞLIKLI BEYİN PAKETİ

  Nöroloji muayenesi
  Renkli Doppler US, karotid
  MR anjiografi
  MR, beyin(ilaç dahil)

  detay
 • SAĞLIKLI NEFES PAKETİ

  Göğüs hastalıkları ile ilgili tetkik ve muayene detayı için tıklayınız.

  SAĞLIKLI NEFES PAKETİ

  Göğüs hastalıkları muayenesi
  Psikiyatri muayenesi
  Psikolog görüşmesi
  Akciğer Grafisi (Tek yön)
  Solunum fonksiyon testi

  detay
 • SAĞLIKLI SİNDİRİM PAKETİ

  Sindirim ile ilgili tetkik ve muayeneleri içeren paket için tıklayınız.

  SAĞLIKLI SİNDİRİM PAKETİ

  Gastroentroloji muayenesi
  Gaitada gizli kan
  US, üst abdomen
  BT, sanal kolonoskopi

  detay
 • ERKEN TESHİS ONKOLOJİ ERKEK PAKETİ

  Check up muayenesi, Üroloji muayenesi, Hemogram (18 Parametre)

  ERKEN TESHİS ONKOLOJİ ERKEK PAKETİ

  Check up muayenesi
  Üroloji muayenesi
  Hemogram (18 Parametre)
  Kan şekeri ölçümü
  Üre
  Kreatinin
  Protein total
  Albümin
  AST
  ALT
  Bilirübin, total
  Sodyum
  Potasyum
  Kalsiyum
  Fosfor
  Gaitada gizli kan
  PSA, total
  US, tüm abdomen
  Akciğer radyografisi, iki yönlü
  BT, sanal kolonoskopi

  detay
 • KEMİK SAĞLIĞIM PAKETİ

  Fiziksel tıp ve rehabilitasyon tetkik ve muayeneleri detayı için tıklayınız.

  KEMİK SAĞLIĞIM PAKETİ

  Fiziksel tıp ve rehabilitasyon muayenesi
  Kalsiyum
  Kalsidiyol (25-hidroksivitamin D)
  Kemik dansitometresi, tüm vücut

  detay
 • ÜROLOJİ PAKETİ

  Üroloji tetkik ve muayenesi detayları için tıklayınız.

  ÜROLOJİ PAKETİ

  Üroloji muayenesi
  PSA,total
  Testesteron, total
  US, tüm abdomen

  detay
 • ANNELİĞE HAZIRIM PAKETİ

  Kadın hastalıkları ve doğum muayenesi ve tetkikleri detayı için tıklayınız.

  ANNELİĞE HAZIRIM PAKETİ

  Kadın hastalıkları ve doğum muayenesi
  Smear alınması
  Hpv DNA PCR
  Hemogram (18 Parametre)
  Vitamin B12
  Demir
  Vitamin B9 (folik asit)
  Tam idrar tetkiki
  TSH
  HBsAg
  Anti-HBs

  detay
 • HEPATİT TEŞHİS PAKETİ

  Cinsel hastalıklar tetkik ve muayene detayları için tıklayınız.

  HEPATİT TEŞHİS PAKETİ

  Dr.Muayene
  Anti-HBsAg, ELISA
  Anti-HCV IgG,ELISA
  HBsAg
  Anti-HIV, ELISA
  TPHA testi, serum

  detay
Check-Up Hakkında

Neden check-up yaptırmalıyız?

Modern tıpta amaç; hastalık ortaya çıkmadan önce gerekli önlemler alınarak, kişinin sağlıklı kalmasını sağlamaktır. Çünkü hastalık ortaya çıktıktan sonra hem tedavi çok daha pahallı olmakta hem de sağlık artık bir kez bozulmuş olmaktadır.

Çağımızın hastalıkları olan koroner arter hastalıkları, hipertansiyon, diyabet, kanser ve özellikle 50 yaş üzeri erkeklerde maalesesef sıkça görülen kalp damar hastalıkları, akciğer, prostat ve kolon kanseri, bayanlarda yine kalp damar hastalıkları, menopoz şikayetleri ve kemik erimesi, meme, rahim kanseri vb. gibi birçok diğer hastalıkta erken ve doğru tanı hem yaşam süresi hem de yaşam kalitesi açısından son derece büyük önem taşımaktadır. Ayrıca hiçbir belirti vermeden genç yaşlarda da görülebilen ve hastada hiçbir şikayete neden olmadan, yıllarca sinsice seyreden, beyin, kalp ve böbrekler gibi hayati organlarımıza zarar veren hipertansiyon ve diyabet gibi hastalıklarda yine erken dönem tanının ve düzenli tedavinin önemibüyüktür.

Herhangi bir hastalığı ve yakınması olmayan kişilerin bile yılda en az bir defa check-up yaptırmasını yaşanan tecrübelerimiz dolayısıyla önermekteyiz.

Medicalpark İzmir Hastanesinde check-up süreci nasıl işlemektedir?

Check-up programlarımızda size konusunda eğitimli ve deneyimli check-up hasta danışmanlarımız refakat eder. Refaketçi hasta danışmanımız eşliğinde yapılacak işlemleriniz aynı gün içinde sonuçlanmaktadır.

Check-up randevunuza gelirken dikkat etmeniz gereken hususlar nelerdir?

 • Daha önce yapılmış test ve diğer tetkik sonuçlarınızı beraberinizde getiriniz.Randevu gününe olası fiziksel aktivite gerektirecek testler için rahat kıyafet ve spor ayakkabı ile geliniz.
 • Randevu gününe en az 8 saat süreli aç geliniz.(Bu arada yanlızca su içebilirsiniz.)
 • Bayanlar için mensturasyon (regl) döneminde check-up uygun değildir.
 • Herhangi bir vitamin, mineral desteği kullanmamalısınız, kullanıyor iseniz lütfen belirtiniz.
 • Rendevu günü öncesi alkol almamaya özen gösteriniz.


Check-up paketlerinde neden Medicalpark İzmir Hastanesi'ni tercih etmeliyiz?

Hastanemiz deneyimli çalışanları, teknolojisi, modern altyapısı ve JCI akreditasyonu ile tescillenmiş sağlık standartlarında tanı ve tedavi hizmetleri sunmaktadır. Bugün Medical Park İzmir Hastanesi, İnsan sağlığı için çalıştığının bilincinde, tercih edilmenin verdiği sorumlulukla ve geçmişten aldığı güçle kaliteli sağlık hizmetinin çıtasını yükseltmekte ve her geçen gün bir adım öteye taşımaktadır.

Medicalpark İzmir Hastanesinde check-up, sadece tetkiklerden oluşan bir süreç değildir. Uzman ve deneyimli doktorlarımız; kişinin özgeçmişi, soy geçmişi hikayesi, şikayeti, alışkanlıkları varsa kullandığı ilaçlar hakkında alınacak bilgiler ile kişiye özel en uygun paketleri, tetkikleri uygulayarak herbiri konusunda uzman doktorlarımızın yorum ve görüşleri de eklenerek en güvenilir sonuçlara ulaşmayı amaçlar. Güleryüzümüzle size konfor içerisinde hizmet etmek ve mutlu, sağlıklı bir hayat sürdürmeniz bizleri de ayrıca mutlu etmektedir.

Babalar Gününe Özel Check Up Kampanyası

Bilgi için formu doldurunuz.

En kısa sürede size geri dönüş sağlayacağız...
info@medicalparkizmir.com
+90 (232) 399 50 60
Yeni Girne Bulvarı 1825 Sok.
No. 12 Karşıyaka / İZMİR